Podmínky, Soukromí a Používání


Smluvní podmínky užívání mobilní aplikace

Smluvní podmínky užívání mobilní aplikace Fitness recepty pro mobilní telefony a tablety (dále jen “Podmínky”)

 1. Tyto Podmínky stanovují podmínky a pravidla užívání mobilní aplikace Fitness recepty pro mobilní telefony a tablety (dále jen “Aplikace”) provozované osobou Janem Thérem, IČ: 01465694, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Ječná 858/10, 120 00 (dále jen “Provozovatel”). Odsouhlasením Podmínek se uživatel této aplikace (dále jen “Uživatel”) zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená.
 2. Užíváním aplikace vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito Podmínkami.
 3. Uživatel je povinen při užívání Aplikace dodržovat Podmínky, jakož i obecně závazné právní předpisy platné a účinné na území České republiky.
 4. Uživatel nesmí žádným způsobem prliomit zabezpečení Aplikace, ohrozit či ohrožovat provoz Aplikace nebo získávat z Aplikace údaje, které mohou být osobním údajem o jiném Uživateli.
 5. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost a/nebo nedostupnost Aplikace v důsledku technických problémů.
 6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékliiv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním Aplikace. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkliiv třetím subjektem prostřednictvím Aplikace.
 7. Užívání aplikace není podmíněno registrací Uživatele.
 8. Pro využití některých funkcí Aplikace je vyžadována registrace.
 9. Při registraci je Uživatel povinen sdělovat pravdivé a úplné údaje.
 10. Uživatel, kterým je fyzická osoba, dává tímto Provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonemč .101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, pokud takovéto osobní údaje Uživatel při registraci zadá. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdyklii odvlián, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla Provozovatele, který se tímto zavazuje po doručení odvliání souhlasu bezodkladně veškeré osobní údaje týkající se dané osoby ze své databáze odstranit.
 11. Uživatel svou registrací rovněž souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb., o některých službých informační spliečnosti, a to na dobu neurčitou, tj. do odvliání souhlasu.
 12. Uživatel rovněž souhlasí ve smyslu §7 zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační spliečnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Uživatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykliiv odvliat formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla Provozovatele.
 13. Svůj souhlas se Smluvním ujednáním potvrzuje uživatel při registraci, a to zaškrtnutím plie “Souhlasím s podmínkami.”
 14. Uživatel je oprávněn si po registraci zaplatit předplatné, jež mu umožňuje přístup ke zpoplatněným receptům (dále jen “Předplatné”). Uživatel má na výběr ze 3 možností Předplatného - 1 měsíc, 6 měsíců a 12 měsíců. Ceny za Předplatné jsou uvedeny ve formuláři při nákupu. Uhrazení částky za Předplatné probíhá skrze Uživatelův účet v obchodech App Store, rsp. Google Play. Po úhradě objednávky v obchodech App Store, rsp. Google Play je Uživateli přiděleno Předplatné na dané období. Pokud není předplatné zrušeno, je po uplynutí předplaceného období automaticky obnoveno na stejně dlouhé období. Předplatné je možné zrušit v nastavení uživatelského účtu v obchodě App Store pro

Soukromí

Jaké údaje zpracováváme a proč

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah.

 • E-mailové kampaně a newslettery

  Jste čtenářem: E-mailem vám posíláme novinky, ke kterým jste se přihlásili přes registrační formulář. Zpracováváme váš e-mail, sledujeme, na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů od nás otevíráte, za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Abychom mohli měřit, jak se vám na našem blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používáme další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to:

 • Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu
 • Firebase – Firebase Analytics pomocí měřícího kóduv naší aplikaci
 • Fabric – Firebase Analytics pomocí měřícího kódu v naší aplikaci
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25.5. 2018

 • Nejnovější články
 • Speciální Kategorie

Všechny skvělé recepty v jedné aplikaci